Ans/h/ HIDİV

HIDİV

Osmanlı padişahı Abdülaziz zamanında Mısır valilerine verilen unvan.

8 Haziran 1867’de Sultan Abdülaziz, "hıdiv" unvanını Büyük Fuad Paşa’nın isteği üzerine ilk defa Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu İsmail Paşa’ya verdi. İsmail Paşa’dan sonra oğlu Tevfik Paşa, daha sonra da Abbas Hilmi Paşa, Mısır hıdivi oldular.

Mısır hıdivleri protokolde sadrazam ve şeyhülislam ile aynı derecede sayılırdı. Bunlar aynı toplantıda bir araya gelirlerse, hıdiv sadrazam ve şeyhülislamdan sonra gelirdi.

19 Aralık 1914’te bu unvan, İngilizler tarafından kaldırıldı. İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’na katılan Osmanlılardan Mısır ile Sudan’ı aldılar. Son Osmanlı hıdivi İngilizler tarafından tanınmamasına rağmen, Osmanlılar bu makamı Lozan Anlaşması’na (23 Temmuz 1923) kadar tanıdılar.