Ans/h/ HİND SEFERİ

HİND SEFERİ (1538)

Osmanlıların Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hind Denizi’nde Batı dünyasının etkili olmasını önlemek için Hadım Süleyman Paşa komutasında yaptıkları Hindistan deniz seferi (1538).

Portekizliler, 1498 yılında Vasko de Gama’nın istediği yolla geldikleri Hindistan’da hakimiyetlerini güçlendiriyorlardı. Hind Denizi’ni neredeyse Portekiz gölü haline getirecek şekilde sahilleri işgal ediyorlardı. Bu gelişme, Osmanlıları harekete geçirtti. 1538 Haziran ayında sefer başladı. Aden’i alan Süleyman Paşa, Hindistan’ın batısındaki Diyu Adası sahillerinde demir attı. Hind hükümdarı III. Mahmud Şah da Süleyman Paşa’ya karşı Portekizlilerle ittifak halindeydi. Kaleyi saran Osmanlı güçlerine karşı bir gün boyunca direndi. Bir Portekiz filosunun kalenin yardımına geldiğini haber alan Osmanlılar geri dönerek, Yemen kapılarındaki Muha limanına geldiler.

Hadım Süleyman Paşa’nın Mısır’a dönüşünden sonra, Portekizliler Aden’i geri aldılar (1543). Ancak Süveyş Kaptanı Piri Reis donanmasıyla Aden kale ve Limanını kurtardı. Piri Reis otuz parça gemisiyle Hind Denizi’ne çıktı (1551). Portekizlilerin yetmiş gemisini batırdıktan sonra, Basra Valisi Kubad Paşa’dan yardım istedi. Vali, "Sen Müslümanlara zulmetmiş ve mallarını yağma etmişsin" diyerek yardım etmediği gibi elindeki donanmayı da almak istedi. Piri Reis Portekizlilerin Basra Körfezi’ni kapatmak istediğini öğrenince üç gemiyle buradan ayrıldı. Mısır’a döndü. Burada askerini ve diğer gemilerini Basra’da bıraktığından dolayı suçlu görülerek başı kesildi.

Böylece Piri Reis’in Hind Denizi’ndeki faaliyetleri de sonuç alamadan sona erdi. Bu başarısızlık dünyada yeni bir dönemin de açık bir başlangıcı oldu.

Osmanlılar Hind Deniz seferlerinde okyanuslara dayanıklı gemilerinin olmayışı ve komutanlar arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle başarılı olamadılar. Ve Hind Denizi’ndeki üstünlük Portekizlilere bırakılmış oldu.