Ans/h/ HOCA ŞEMSEDDİN EFENDİ

HOCA ŞEMSEDDİN EFENDİ (1536-1599)

Osmanlı şeyhülislamı.

Ailesi İsfahanlı’dır. Sultan Yavuz Selim tarafından İstanbul’a getirilen dedesi Hafız Mehmed Efendi, padişaha hafızlık etti. Oğlu Hasan Can ise Sultan Selim’in has nedimi oldu. Sadeddin Efendi ilk eğitimini özel olarak yaptı. Karamanlı Mehmed Efendi ve Ebusuud Efendi’den ders aldı. 20 yaşında Murad Paşa Medresesi’ne 1570’de Bursa Sultaniyesi’ne, 1579’da da Sahn-ı Seman’a müderris oldu. 1573’te İbrahim Efendi’nin ölümü üzerine Manisa’da Şehzade Murad’ın öğretmenliğine getirildi. III. Murad’m padişah olması üzerine İstanbul’a gelerek Hace-i Sultani unvanını kazandı. Ölümüne kadar da nüfuz ve iktidarını korudu. Sultan III. Murad’ın ruhuna okunacak Mevlid’de öldü (1599).