Ans/h/ HOTİN SEFERİ

HOTİN SEFERİ (1621)

Lehlilerin Hotin Kalesi’ne saldırmaları üzerine Sultan II. Osman ordusunun başında Hotin üzerine sefere çıktı. Çocuk yaştaki sultana yolda Kırım Hanı Erdel Beyi, Memleketeyn (Eflak-Boğdan) beyleri de katıldılar. 1621’de İstanbul’dan yola çıkan orduda, filler de ver aldı. Yeniçeriler, ıslahat girişimlerinden ötürü, II. Osman’dan memnun değillerdi. Ağustos sonlarında Hotin Kalesi önlerine varan ordu, Yeniçerilerin düzensiz hareketleri sebebiyle sonuç alamıyordu. Dört kez saldırıya geçen Osmanlı ordusu, Genç Osman’ın tüm çabalarına karşılık kaleyi alamadı. Kış mevsiminin yaklaşması üzerine, toplanan Askeri Divan, barış yapılmasını kararlaştırdı.

Hotin Antlaşması (9 Ekim 1621) Genç Osman’ın, kuşatmanın kış mevsiminde de sürdürülmesi yollu teklifine Askeri Divan karşı çıktı. Sultana rağmen barışa karar verildi. Osmanlıları temsilen Eflak Voyvodası Radu Minea Lehlileri temsilen de Zielenski barış antlaşmasını imzaladılar (9 Ekim 1621). Antlaşma hükümlerince Lehistan’a Kazak ve Tatar akınları yasaklandı. Hotin Kalesi de Boğdan’a verildi.