Ans/h/ HUMBARACI AHMED PAŞA

HUMBARACI AHMED PAŞA (CLAUDE ALEXANDRE COMTE DE BONNEVAL) (1675-1747)

Osmanlı Devleti hizmetine girerek Müslüman olan Fransız soylusu.

Er olarak girdiği Fransız ordusunda, kısa sürede teğmen oldu. İspanya Veraset savaşlarında ün kazandı. XIV. Louis ile arası açılınca Avusturya’ya kaçtı. Prens Eugen’in ordusunda Fransa’ya ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaştı. Prensle arası bozulunca Osmanlı İmparatorluğu’na sığındı. Ahmed adını aldı. Sadrazam Topal Osman Paşa tarafından, Humbaracı Ocağı’nı düzene sokmakla görevlendirildi. Zamanın topçu subaylarına matematik dersleri veren Ahmed Paşa, Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa zamanında Beylerbeyi rütbesini aldı. Asıl görevi humbaracıları Batı usullerine göre yetiştirmek olmasına rağmen, devletin dış münasebetleri ile görevlendirildi. Katıldığı 1736 Seferi’nde Yeğen Mehmed Paşa’yla birlikte Avusturya’ya karşı savaştı. Sefer dönüşü gözden düşen Ahmed Paşa, Kastamonu’ya sürgün edildi (1738). Daha sonra affedilip eski görevine başlamışsa da eski itibarını elde edememiştir.

Fransa’ya dönme arzusu içinde 1747’de İstanbul’da öldü. Galata Mevlevihanesi Mezarlığı’na gömüldü.