Ans/h/ HURŞİD PAŞA

HURŞİD PAŞA (1813?-1882)

Osmanlı devlet adamı.

Vezir Abdülcelilzade Yahya Paşa’nın dairesinde eğitim gördü. Hariciye Mektebi Kalemi’nde katip olarak devlet görevine başladı. İran sınır meselesiyle ilgilendi. 1860’ta Keçecizade Fuad Paşa’nın maiyetinde Şam’a gönderildi. 1863’te Kudüs Mutasarrıfı, ertesi yıl Sayda Valisi, 1865’te de Erzurum Valisi oldu. Ancak Erzurum’a gitmeden Maliye Nazırlığı’na getirildi. 1869’da Evkaf Nazırı, 1870’te Hicaz Valisi oldu. Birinci Rütbe Osmani Nişanı aldı. 1872’de Mamüretü’l-aziz vilayetine yollandı. Aynı yıl Sivas Valisi, 1873’te Sadaret Müsteşarı ve Adliye Nazırı, 1874’te ikinci defa Edirne Valisi, 1875’te Aydın Valisi, 1877’de Halep Valisi, az sonra tekrar Sadaret Müsteşarı, 1878’de ikinci defa Adliye Nazırı, daha sonra Ankara Valisi oldu.

1882 yılında öldü. Hacıbayram Camii Mezarlığı’na gömüldü.