Ans/h/ HÜRREM SULTAN

HÜRREM SULTAN (1504 ?-1558)

Sultan Kanuni Süleyman’ın eşi.

Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Roksalan adlı Slav kabilesindendir. Bir sefer sırasında esir alınarak İstanbul’a getirildi. Saraya cariye olarak giren Hürrem Sultan’ın hayatının ilk dönemiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur.

Kanuni’nin tahta çıkmasından bir yıl sonra ilk oğlu Mehmed’i doğurdu. Bu doğumla Kanuni’nin "meşru zevcesi" sıfatını kazandı. Cazibesi ve zekasıyla kısa sürede varlığını kabul ettirdi. Ancak Kanuni’nin gözdesi, Sultan Mustafa’nın annesi Gülbahar Sultan, önünde büyük engeldi. 1526 yılında Gülbahar Sultan’ı gözden düşürdü. Bir süre sonra oğlu Mustafa’yla birlikte Manisa’ya giden Gülbahar Sultan, meydanı Hürrem Sultan’a bıraktı. Bundan sonra oğlu Mehmed’le birlikte Mustafa aleyhinde çalıştı. Kanuni üzerindeki ağırlığını kullanarak Şehzade Mustafa’nın Amasya’ya nakledilmesini ve yerine oğlu Mehmed’in vali tayin edilmesini sağladı. Mehmed’in beklenmeyen ölümü üzerine (1543) tertiplerine devamla kızı Mihrimah Sultan’ı Rüstem Paşa’yla evlendirip 1544’te sadrazam olmasını sağladı. Kanuni üzerinde büyük etkisi oldu.

Hürrem Sultan 1558’de İstanbul’da öldü. Cenazesi Süleymaniye Camii yanına gömüldü.