Ans/h/ HÜSEYİN AVNİ PAŞA

HÜSEYİN AVNİ PAŞA (1821-1876)

Osmanlı sadrazamı.

Babası Ahmed isminde bir zattır. 15 yaşında İstanbul’a geldi. Bir süre medresede eğitimi gördükten sonra Harbiye’ye girdi. 1849’da kurmay kıdemli yüzbaşı olarak okulu bitirdi. 1855’te Erkan-ı Harbiye Reisi oldu. Kırım Harbi’nde gösterdiği başarılardan dolayı ferikliğe yükseltildi. 1863’te müşir rütbesiyle I. Ordu komutanı ve serasker kaymakamı oldu. Hızlı yükselmesinde sadrazam Fuad Paşa’nın gayreti büyüktür. 1867’de Girid valisi, 1869’da da Harbiye nazırı oldu. 1871’de azledilip Isparta’ya sürgün edildi. Aydın valisi, Bahriye nazırı, 1873’te tekrar Harbiye nazırı ve 1874’te sadrazam tayin edildi. 1875’te bu görevden azledildi.

Aydın, Konya valiliklerinde bulundu. Avrupa’ya gitti. Üçüncü defa getirildiği seraskerlik görevinden, Selanik valiliğine gönderildiği için ayrıldı. 1876’da sonuncu defa serasker olan Hüseyin Avni Paşa, Abdülaziz’i hal’eden heyet içinde bulundu.

15 Haziran 1876’da Sultan Abdülaziz’in kayınbiraderi Çerkeş Hasan tarafından öldürüldü.