Ans/h/ HÜSEYİN HİLMİ PAŞA

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (1855-1922)

Osmanlı sadrazamı.

Kütahyalızade Mustafa Efendi’nin oğludur. Sarlice Köyü’nün sıbyan mektebinde okudu. Medrese tahsilini Midilli’de gördü. 1874’te Midilli Tahrirat Kalemi’ne memur oldu. Burada Namık Kemal’le tanıştı. 1833’te Aydın vilayeti mektupçuluğuna, 1885’te Suriye vilayeti mektupçuluğuna getirildi. 1893’te tayin edildiği Mersin Mutasarrıflığını sırasıyla Mean, Nablus ve Süleymaniye mutasarrıflıkları izledi. 1879’da Adana valisi oldu. Kısa süren bu görevden sonra 1898’de Yemen valiliğine getirildi. 1902’de bu görevden alınarak, Selanik, Kosova ve Manastır vilayetlerine umumi vali oldu. 6 yıl bu görevde kaldıktan sonra Kamil Paşa Kabinesi’ne Dahiliye nazırı seçildi (30 Kasım 1908). 1909’da Dahiliye nezareti kendisinde olmak üzere sadrazam oldu. Tevfik Paşa kabinesinin istifası üzerine ikinci defa sadrazamlığa getirildi (22 Nisan 1909). İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle arasındaki anlaşmazlık üzerine 15 Aralık 1910’da istifa etti.

15 Ekim 1912’de Viyana Sefareti’ne gönderildi. 1922’de bu görevdeyken öldü. Cenazesi İstanbul’a getirilerek 25 Haziranda Beşiktaş Yahya Efendi Türbesi’ne gömüldü.