Ans/h/ HÜSEYİN PAŞA (AMCAZADE, YEĞEN)

HÜSEYİN PAŞA (AMCAZADE, YEĞEN) (1644-1702)

Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.

Vezirköprü’de doğdu. 1683’te Viyana seferine katıldı. 1684’te Şehr-i Zor eyaleti valisi, 1689’da vezir oldu. Sakız muhafızlığı, Adana valiliği, Belgrad muhafızlığı gibi görevlerde bulunduktan sonra 18 Eylül 1697 de sadrazam oldu.

Hüseyin Paşa döneminde Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) ve İstanbul Antlaşması (14 Temmuz 1700) imzalanmıştır. Bu antlaşmalardan sonra imparatorluktaki iktidar padişahtan sonra Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye geçmiş, Hüseyin Paşa ve Rami Mehmed Efendi de şeyhülislamdan sonraki sırayı almıştır. Hüseyin Paşa, Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin baskısından kurtulmak için 4 Eylül 1702’de istifa etmiştir.

Hüseyin Paşa cömert, açık fikirli, ilim ve sanat koruyucusu idi. Halkın büyük sevgisini kazanmıştır. Devrinin ileri gelen sanat ve ilim adamlarına, refah içinde çalışabilmeleri için her türlü kolaylıkta bulunmuştur. Özellikle şair Nabi ve tarihçi Naima’ya büyük ihsanlarda bulunmuştur. Bursa’da tekke, İstanbul’da kütüphane ve daha birçok hayır eseri bırakmıştır. 1702’de Silivri’deki çiftliğinde ölmüş ve Saraçhanebaşı’ndaki külliyesine gömülmüştür.