CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Yıldız

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeler.

Büyük Hun İmparatorluğu                               Batı Hun İmparatorluğu

Avrupa Hun İmparatorluğu                             Ak Hun İmparatorluğu

Göktürk İmparatorluğu                                   Avar İmparatorluğu

Hazar İmparatorluğu                                      Uygur Devleti

Karahanlılar                                                    Gazneliler

Büyük Selçuk İmparatorluğu                       Harzemşahlar

Altınordu Devleti                                            Büyük Timur İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu                                    Osmanlı İmparatorluğu