OT./ SAV./ 93 HARBİ

93 HARBİ

Tarihi: 1877-1878

Taraflar: Osmanlı-Rusya

Sebep: Osmanlı Devleti Sırbistan ve Karadağ’a ayrıcalıklar verilmesini kabul etmiyordu.

Sonuç: Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması ile savaş sona erdi.

Önemi: Bu savaş sırasında Kafkaslardan ve Balkanlardan Osmanlı topraklarına en büyük göç yaşanmıştır.