OT/SAV./ I. BALKAN SAVAŞI

I. BALKAN SAVAŞI

Tarih: 1912-1913

Taraflar: Osmanlı X Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan

Sebep: Balkan devletlerinin Osmanlıları Balkanlardan ve Rumeli’den atmak istemesi

Sonuç: Osmanlılar Midye-Enez çizgisinin batısındaki tüm toprakları kaybettiler(Edirne dahil)