OT/ SAV./ İRAN SEFERLERİ

İRAN SEFERLERİ

Tarih: 1533, 1548, 1553,1577

Taraflar: Osmanlı X Safeviler

Sebep: Safevilerin Kanuni’nin batı seferlerini fırsat bilip Anadolu’ya saldırmaları

Sonuç: İran seferleri Amasya Antlaşması ve Ferhat Paşa Antlaşması ile son bulmuştur.