OT/ SAV./ RİDANİYE SAVAŞI

RİDANİYE SAVAŞI

Tarih: 1517

Taraflar: Osmanlı X Memlukler

Sebep: Yavuz Sultan Selim’in Memluklere son darbeyi vurmak istemesi

Sonuç: Kahire fethedildi ve Memluk Devleti sona erdi.