OT/ AHMET PAŞA ANTLAŞMASI

AHMET PAŞA ANTLAŞMASI

Tarih: 1732

Taraflar: Osmanlı-İran

Önemi: Antlaşma Osmanlılarda sadrazam, İran’da Şah’ın değişmesine sebep oldu.