OT/ AMASYA GÖRÜŞMESİ

AMASYA GÖRÜŞMESİ (PROTOKOLÜ)

Tarih:  20-22 EKİM 1919

Taraflar: İstanbul hükumeti adına Salih Paşa ile Temsil Heyeti adına M.Kemal tarafından imzalanmıştır.

Önemi: Sivas Kongresi kararlarının İstanbul hükumeti tarafından kabul edilmesi istenmiştir. İstanbul hükumeti bütün maddeleri kabul etmemiş sadece Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması kararını kabul etmiştir