OT/ AMİRAL BRİSTOL RAPORU

AMİRAL BRİSTOL RAPORU

*Avrupa kamuoyunun tepkisi üzerine ABD başkanlığında bir heyet Anadolu’ya gelerek Yunan işgalinin haksızlığını belgelemiştir.

Belgede: 1-Yunanlıların Türkleri katlettiği belirtilmiştir.2- Kurtuluş Savaşı’nın haklılığını kanıtlayan ilk belgedir. 3-Türkleri uluslar arası alanda destekleyen ilk belgedir.