OT/ ATİNA ANTLAŞMASI

ATİNA ANTLAŞMASI

Tarih: 1913

Taraflar: Osmanlı-Yunanistan

Maddesi: Osmanlılar Yanya, Selanik ve Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu kabul ettiler.(Yunanistan Ege adalarını da istedi, reddedildi, görüşmeler sırasında I.Dünya Savaşı çıktı, adalar sorunu Lozan Antlaşması’nda çözüldü.)