OT/ BUCAŞ ANTLAŞMASI

BUCAŞ ANTLAŞMASI

Tarih: 1672

Taraflar: Osmanlı-Lehistan

Önemi: Osmanlıların batıda toprak kazandıkları son antlaşmadır.