OT/ BUSSA ANTLAŞMASI

BUSSA ANTLAŞMASI

Tarih: 1617

Taraflar: Osmanlı-Lehistan

Maddeleri: 1-Kırım Tatarları ve Lehistan Kazakları saldırılarda bulunmayacaklar. 2-Lehistan eskiden olduğu gibi Osmanlılara vergi verecek.