OT/BÜKREŞ ANTLAŞMASI 1913

BÜKREŞ ANTLAŞMASI

Tarih: 1913

Taraflar: Balkan devletleri

Maddeleri: 1-Bulgaristan Dobruca’nın bir bölümünü Romanya’ya verdi. 2-Selanik Yunanistan’a verildi. 3-Manastır Sırplara bırakıldı.

Önemi: Balkan savaşlarını sona erdiren antlaşmadır.