OT/BÜKREŞ ANTLAŞMASI 1812

BÜKREŞ ANTLAŞMASI

Tarih: 1812

Taraflar: Osmanlı-Rusya

Önemi: Sırbistan’a ayrıcalıklar verildi.