OT/HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI

HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI

Tarih: 1833

Taraflar: Osmanlı-Rusya

Maddeleri: 1-Osmanlılar saldırıya uğrarsa, masrafları karşılanmak üzere Rusya askeri yardımda bulunacak. 2-Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları Rusya’nın savaştığı devletlere kapatacak.

Önemi: Antlaşma ile Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.