OT/ İSTANBUL ANTLAŞMASI 1724

İSTANBUL ANTLAŞMASI 1724

Tarih: 1724

Taraflar: Osmanlı-Rusya

Önemi: 1-İran’ın Kafkasya’daki toprakları Rusya ile Osmanlı Devleti arasında paylaşıldı.
2-Osmanlılar ile Ruslar arasında imzalanan ilk dostluk antlaşmasıdır.