OT/ İSTANBUL ANTLAŞMASI 1885

İSTANBUL ANTLAŞMASI 1885

Tarih: 1885

Taraflar: Osmanlı-Mısır

Maddeleri: Osmanlı ve İngiltere hükumetleri Mısır’a birer yüksek komiser gönderecekler ve bu komiserler hidive yardımcı olacaklar.

Önemi: İngiltere’nin Mısır’daki varlığı resmiyet kazandı.