OT/ İSTANBUL ANTLAŞMASI 1913

İSTANBUL ANTLAŞMASI 1913

Tarih: 1913

Taraflar: Osmanlılar-Bulgarlar

Maddeleri: 1-Edirne, Dimetoka, Kırklareli Osmanlılara; Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’a bırakıldı. 2-Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi.