OT/ KALE İ SULTANİYE ANTLAŞMASI

KALE-İ SULTANİYE ANTLAŞMASI

Tarih: 1809

Taraflar: Osmanlı-İngiltere

Önemi: Tilsit antlaşmasına karşılık olarak İngiltere ile Osmanlı Devleti aralarındaki anlaşmazlıklara son vermeyi, siyasi, ticari ilişkilerini geliştirmeyi kabul ettiler.