OT/ KASR I ŞİRİN ANTLAŞMASI

KASR-I ŞİRİN ANTLAŞMASI

Tarih: 1639

Taraflar: Osmanlı-İran

Maddeleri: 1-Azerbaycan ve Revan İran’a bırakılacak. 2- Bağdat ve Musul Osmanlılarda kalacak.

Önemi: 1-Bu antlaşma Türk İran sınırının çizilmesinde etkili olmuştur. 2-Antlaşma İran ile Osmanlılar arasında 150 yıl süren savaşları sona erdirmiştir.