OT/ LONDRA ANTLAŞMASI 1841

LONDRA ANTLAŞMASI-BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ

Tarih: 1841

Taraflar: Osmanlı, İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya, Rusya

Sebep: Hünkar İskelesi antlaşmasının süresi 8 yıldı ve 1841’de bu sekiz yıl sona eriyordu. Boğazlar meselesi batılı devletlerin istediği gibi çözülmeliydi.

Sonuç: 1-Boğazlar Osmanlı Devleti’nin egemenliğine bırakıldı. 2-Boğazlar bütün savaş gemilerine kapatıldı.

Önemi: 1-Boğazlar uluslar arası bir statü kazandı. 2-Boğazlar sorunu ilk kez devletler arası bir konferansta görüşülmüştür.