OT/ LONDRA KONFERANSI

LONDRA KONFERANSI

Tarih: 1840

Taraflar: İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya

Maddeleri: 1-Mısır hukuki yönden Osmanlılara bağlı kalacak, 2-Mısır yönetim olarak Mehmet Ali Paşa ve oğullarına bırakılacak, 3-Suriye, Girit ve Adana valilikleri Osmanlılara geri verilecek.