OT/ MAC MAHON ANTLAŞMASI

MAC-MAHON ANTLAŞMASI

Tarih: 1916

Taraflar: İngiliz valisi Mac-Mahon – Hicaz Emiri (Hüseyin

Önemi: Araplar Osmanlı devletine karşı ayaklanırsa Araplara bağımsızlık verilecektir.