OT/ NADİR ŞAH ANTLAŞMALARI

NADİR ŞAH ANTLAŞMALARI

1-İSTANBUL ANTLAŞMASI

Tarih: 1736

Taraflar: Osmanlı-İran

Önemi: Osmanlılar Nadir Han’ı İran şahı olarak kabul etti.

2-KERDEN ANTLAŞMASI (II. KASRI-I ŞİRİN ANTLAŞMASI)

Tarih: 1746

Taraflar: Osmanlı-İran

Önemi: Kerden Antlaşması, Osmanlı-İran savaşlarına son verdi ve barış dönemini başlattı.