OT/ PARİS ANTLAŞMASI

PARİS ANTLAŞMASI

Tarih: 1856

Taraflar: Rus- Osmanlı+ İngiltere+Fransa+Avusturya+Sardunya

Önemi: 1-Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayıldı ve toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı.