OT/ PARİS BARIŞ KONFERANSI

PARİS BARIŞ KONFERANSI

Tarih: 18 Ocak 1919

*Konferansın amacı I.Dünya Savaşı sonrası genel durumun görüşülmek istenmesidir. Gizli amacı ise Osmanlı Devleti’ni paylaşmaktır.

*Konferans sonunda Anadolu’nun İtalyanlar yerine Yunanlılara bırakılması kararlaştırılmıştır.

*Konferansta ilk kez İtilaf devletleri arasında ilk anlaşmazlık çıkmıştır (İngiltere ile İtalya arasında)