OT/ SEVR ANTLAŞMASI

SEVR ANTLAŞMASI

Tarih: 10 Ağustos 1920

Anlaşmanın maddeleri:
1-Osmanlı toprakları İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir bolümü olarak sınırlanıyordu.
2-Boğazlar her türlü geçişe serbest olacak ve uluslararası bir komisyon yönetecek.
3-İzmir ve Doğu Trakya Yunanlılara verilecek.
4-Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan kurulacak.
5-Konya, Antalya ve arka tarafları İtalyanlara, Çukurova Fransızlara verilecek.
6-Arap ülkeleri İngiliz ve Fransızlarca bölüşülecek.
7-Kapitülasyonlar bütün aşırılığı ile devam edecek.
8-Osmanlı ordusu 50700 kişi ile sınırlandırılıyordu.
9-Azınlıklara Türklerden fazla haklar verilecektir.

Anlaşmanın önemi:
1-Türk ülkesi kesinlikle parçalanıyordu.
2-Osmanlı Devleti fiilen sona eriyordu.
3-Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son anlaşmadır.

SEVR ANTLAŞMASI’NA TEPKİLER
1-Sevr Antlaşması Kanun-i Esasiye uygun değildi. Çünkü Parlamentonun onaylaması gerekiyordu. Parlamento ise dağıtılmıştı. Bu sebeple anlaşma onaylanmamış ve hukuken geçersiz sayılmıştır. (Vahdettin sarayda saltanat Şurası toplayarak Sevr Antlaşması’nı Şura’ya onaylattı. Şuraya katılanlardan sadece Rıza Paşa antlaşmayı kabul etmedi. Şura antlaşmayı kabul edince delegeler Sevr’e giderek anlaşmayı imzaladılar.)
2-TBMM antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti.