OT/SIRBİSTAN İLE İLGİLİ ANTLAŞMALAR

SIRBİSTAN İLE İLGİLİ ANTLAŞMALAR

1-BÜKREŞ ANTLAŞMASI (Sırplar ayrıcalık kazandı)

2-AKKERMAN SÖZLEŞMESİ ( Sırbistan tam özerk)

3-EDİRNE ANTLAŞMASI (Sırbistan’a geniş haklar verildi)

4- PARİS ANTLAŞMASI ( Sırbistan Avrupa’nın garantisinde)

5- AYASTEFANOS ANTLAŞMASI ( Osmanlılar Sırbistan’ın bağımsızlığını kabul etti.)

6- BERLİN ANTLAŞMASI (Sırbistan bağımsız oldu ve sınırları genişletildi.)