OT/ ST JEAN DE MAURIENNE ANTLAŞMASI

ST. JEAN DE MAURIENNE ANTLAŞMASI (SEN JAN DÖ MORİEN)

Tarih: 21 Nisan 1917

İngiltere ve Fransa Ortadoğu’yu kendi aralarında paylaşırlarken, İtalya’yı hep devre dışında bırakmışlardı. İtalya bu duruma bozuluyor, gelişmelerden kendisinin de haberdar edilmesini istiyordu. Ayrıca Anadolu’nun paylaşımında da Antalya, Mersin ve İzmir’i mutlaka istiyordu. Zaten savaşa İngiltere’nin yanından girmesinin başlıca nedeni, İngiltere’nin İzmir ve yöresini İtalya’ya söz vermesiydi. Oysa İngiltere aynı İzmir bölgesini Yunanistan’a da söz vermişti ve İtalya’nın bundan haberi yoktu.İtalya’nın Anadolu’dan pay alabilmesi için, öncelikle Osmanlı Devleti’nin çökmesi gerekiyor, bunda da başlıca rol Rusya’dan bekleniyordu. Oysa Bolşevik İhtilali ile Çarlık devrilip, Rusya savaş dışı kalınca İtalya endişeye düştü ve isteklerini kapsayan konuda bir anlaşma yapılması konusunda İngiltere ve Fransa üzerinde bir baskı kurdu ve sonunda bu üç devlet arasında 21 Nisan 1917’de St. Jean de Maurienne Anlaşması yapıldı. Buna göre: İtalya 1916’da İngiltere-Fransa-Rusya arasında yapılan anlaşmaları kabul ediyor, buna karşılık Mersin hariç, Antalya, Konya, Aydın ve İzmir Bölgeleri İtalya’ya veriliyordu. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Rusya’nın onayına bağlanmıştı. Rus İhtilali üzerine, yönetimdeki geçici hükümet bunu onaylamadığı için, bu antlaşma geçersiz sayıldı ve bu nedenle de İzmir bölgesi konusunda İngiltere İtalya’yı değil Yunanistan’ı destekledi. İzmir’ Yunanlıların çıkışı bundandır.