OT/ TERSANE KONFERANSI

TERSANE KONFERANSI

Tarih: 1876

Taraflar: Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Osmanlı Devleti

Önemi: 1-Konferansın toplandığı gün, Osmanlılar Kanun-i Esasi’yi yürürlüğe koyarak Meşrutiyet’i ilan ettiler. 2-Katılımcı devletler Bosna-Hersek ve Bulgaristan’a bağımsızlık verilmesini isteyince konferans sonuç vermedi.