OT/ VASVAR ANTLAŞMASI

VASVAR ANTLAŞMASI

Tarihi: 1664

Taraflar: Osmanlı-Avusturya

Önemi: Erdel Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmaya devam etti.