OT/ ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI

ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI

Tarih: 1791

Taraflar: Osmanlı-Avusturya

*Avusturya Osmanlıları yendiği halde Fransız İhtilali sebebiyle Osmanlılar ile antlaşmaya yanaştı.